خط تصفیه آب ضایعاتی wastewater

فناوری تبخیر برای تصفیه فاضلاب صنعتی

 بهاران پالایش اولین و تنها ارائه کننده تکنولوژی MTSP-MVR در ایران

MVR فناوری تبخیر با اواپراتور همزمان با خلاء و کمپرس است . از کمپرسور برای فشرده سازی مجدد بخار آب (درجه حرارت کم و فشار کم) که از اواپراتور تبخیر می شود برای بالا بردن دما و فشار آن استفاده می کند تا در استفاده مجدد از آن به عنوان منبع گرمایش مجدداً تبخیر شود. این فرایند مقدار کمی انرژی الکتریکی یا گاز به انرژی گرمای مصرف میشود .  از لحاظ تئوری ، در مقایسه با تبخیر کننده ، می تواند بین  - ۸۰٪- 50٪  در مصرف انرژی و 90٪ آب خنک کننده صرفه جویی کند.